et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Õigusabikool

Kool.ee-haridusportaal :: Õigusabikool Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeÕigusabikool,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Avalehele  Uudised  Moekool  Seksuaaltervis  Naiselt naisele  Mehelt mehele  Kultuur 
Kuhu minna õppima. Õppematerjalid  Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevik 
Magusakool  Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Raha kool  Autokoolid

Õigusabikool

Elatisabi

Räägime müütidest, elatise nõudmisest, riigikohtu-lahenditest 

 

Seadused

      

 

Õigusaktide andmebaasid

Eesti, EL-i, Euroopa Nõukogu erinevad õigusaktid

Jurist aitab. Õigusabi, elatisabi, võla kätte saamine

Abimees juriidilistes küsimustes

 

Kontakt

Kristin Kraft
E-Nõustaja OÜ
www.e-noustaja.ee
e-mail: info@e-noustaja.ee
tel: +372 5553 7883

 

Seadusnimetuste lühendid 

Lühendite loetelu

Vanemaõigustest loobumine

On levinud arusaam, et lapse ema või isa, kes ei täida oma kohustusi, saab loobuda oma õigustest lapse suhtes. Kuidas siis sellega on?

 

 Mind kaevati kohtusse

Mida teha, kui kohus on edastanud minule määruse, mille kohaselt peaksin kohtule teatama oma seisukoha vaidluse all oleva teema kohta?

 

Võlg ja viivised

Harvad ei ole juhtumid, kus inimene on võtnud laenu või mõni arve on jäänud maksmata ning üllatuseks saabub mingil hetkel inkassofirmast teade tohutu suure nõudega.

Sissetuleku arestimisest täitemenetluses

Kohtutäituril on õigus arestida võlgniku sissetulek. Selleks saadab ta tööandjale ja pankadele arestimisakti.
 

Üüri kõrvalkulud

Kohtulahendite põhjalt võiks välja tuua ühe juhtumi, kus üürnik kõiki kõrvalkulusid ei kandnud ning poolte vahel tekkis vaidlus, mh ka kõrvalkulude kandmise osas.

 

Puhkuse ajal haige

§ 60 viienda lõike järgi on töötajal õigus saada hüvitist alates päevast, millal ta katkestab puhkuse ja asub või on kohustatud asuma täitma töökohustusi.

Katseaeg töösuhetes

Kuni 1.06.2009 kehtinud töölepingu seaduse kohaselt tuli töölepingusse märkida katseaeg ja selle kestvus, kui katseaega rakendati. Nüüd uue töölepingu seaduse järgi on olukord vastupidine.

 

Omavoliline töölt lahkumine

Vahel tuleb ette olukordi, kus töötaja lahkub töölt päevapealt ega anna tööandjale mingit tagasisidet.

   
         

.


Elatisabi

Jurist aitab. Õigusabi, elatisabi, võla kätte saamine

Vanemaõigustest loobumine

Õigusaktide andmebaasid 

Seadused

Seadusnimetuste lühendid

   

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 19. 10. 2012. 08:29

Time: 0.0567060 s.