et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Puhkuse ajal haige

Kool.ee-haridusportaal :: Puhkuse ajal haige Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eePuhkuse ajal haige,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Avalehele   Õigusabikool

Puhkuse ajal haige

Ravikindlustuse seadus § 60 lõike 4 kohaselt töötajal ei ole õigust saada ajutise töövõimetuse hüvitist juhul, kui ajutine töövõimetus algab hetkel, millal kindlustatud isik on puhkusel või puhkuse ajal hoolduslehel. Sama paragrahvi viienda lõike järgi on töötajal õigus saada hüvitist alates päevast, millal ta katkestab puhkuse ja asub või on kohustatud asuma täitma töökohustusi.

Töölepingu seaduse § 69 lg 6 kohaselt on töötajal õigus puhkus katkestada, edasi lükata või enneaegselt lõpetada töötaja isikust tulenevatel olulistel põhjustel, eelkõige ajutise töövõimetuse tõttu. Töötajal on õigus nõuda kasutamata jäänud puhkuseosa vahetult pärast puhkuse kasutamist takistava asjaolu äralangemist või poolte kokkuleppel muul ajal. Töötaja on kohustatud tööandjale teatama puhkuse kasutamist takistavast asjaolust esimesel võimalusel.

Mis see tähendab? Ravikindlustuse seadus viitab sellele, et puhkuse ajal haigestumise korral töövõimetuse hüvitist töötajale ei maksta. Seega, kui töötaja on passiivne ega tee vajalikke toiminguid siis puhkuse ajal haige olles kasutab töötaja ära oma puhkuse ega saa töövõimetuse hüvitist.

Mida teha? Töötaja tahab ju puhata tervena, saada puhkuse eest puhkuse tasu ning haigestudes töövõimetuse hüvitist. Puhkusel haigestudes on võimalik puhkus katkestada (TLS § 69 lg 6). Olenevalt tööandja töökorralduse reeglites kehtestatud korrast võib puhkuse katkestada teavitades sellest tööandjale suuliselt või kirjalikult. Hilisemate vaidluste vältimiseks on mõistlik esitada puhkuse katkestamise avaldus kirjalikult. Seega on teinud töötaja endast kõik oleneva, et temal tekiks õigus töövõimetuse hüvitisele ning Haigekassal on kohustus ka hüvitis välja maksta.

Mis saab puhkuse osast, mis jäi haiguse tõttu kasutamata? Soovitatav on rääkida tööandjaga ning leida lahendus, mis rahuldab mõlemaid osapooli. Seadus (TLS § 69 lg 6) viitab võimalusele, et töötaja võiks kasutamata jäänud puhkuse osa ära kasutada vahetult pärast haigestumist. Siiski ei ole see alati võimalik ning kasutamata jäänud puhkuse osa võib kasutada muul ajal poolte kokkuleppel. Juhul, kui kokkulepet ei saavutata on töötajal võimalik kirjalikult teatada puhkuse kasutamisest ette 14 kalendripäeva (TLS § 69 lg 3) ning tööandja ei saa puhkuse andmisest keelduda (TLS § 28 lg 1 p 3).

Mis saab siis, kui ma tööandjat ei teavita töövõimetusest puhkuse ajal? Kui naasete tööle ja esitate tööandjale töövõimetuslehe siis tööandjal on võimalik märkida töövõimetuslehele, et teil puudub õigus töövõimetuse hüvitisele. Muidugi oleneb tööandjas ning tööandja võib Teile anda täitmiseks vajalike avalduste blanketid, et saaksite töövõimetuse hüvitist ning kasutamata jäänud puhkuse osas kokkuleppele jõuda.

Mis juhtub kui kasutada ära kõik puhkuse päevad pärast haigestumist ega teavita tööandjat töövõimetusest? TLS § 15 lg 12 p10 kohaselt on töötaja kohustatud teatama tööandjat ajutisest töövõimetusest ning TLS § 69 lg 6 kohaselt peab töötaja teavitama tööandjat puhkuse kasutamist takistavatest asjaoludest. Juhul, kui töötaja ei teavita tööandjat eelnimetatud asjaoludest ning töötaja naaseb tööle ettenähtust hiljem, on tegemist töökohustuste rikkumisega. Töökohustuste rikkumisel võib tööandja töötajat hoiatada ning korduva rikkumise puhul võib tööandja töölepingu üles öelda.

Kristin Kraft
E-Nõustaja OÜ jurist
www.e-noustaja.ee
info@e-noustaja.ee

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 29. 08. 2011. 16:32

Time: 0.0410709 s.