et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Mis on maksekäsu kiirmenetlus

Kool.ee-haridusportaal :: Mis on maksekäsu kiirmenetlus Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeMis on maksekäsu kiirmenetlus,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Mis on maksekäsu kiirmenetlus

Maksekäsu kiirmenetlus on lihtsustatud kirjalik menetlus, mis võimaldab hagimenetlusest kiiremini (kohtuistungita) ja väiksemate kuludega saada võlga välja mõistvat kohtulahendit rahalistes nõuetes.

Mis nõuete puhul ei saa maksekäsu kiirmenetlust kasutada?

Maksekäsu kiirmenetluses esitatav nõue ei tohi ületada 100 000 krooni / 6391,16 eurot (sealhulgas nt intressid ja viivised). Kõrvalnõuded (nt intressid ja viivised) ei tohi ületada põhinõuet. Esitada ei saa nõuet, mille tasumise tähtaeg ei ole veel saabunud. Samuti ei saa esitada nõuet, kui mõlemad pooled peavad täitma mingi kohustuse ja kumbki pool ei ole kohustust veel täitnud. Avaldust ei saa esitada juhul, kui võlgniku suhtes on välja kuulutatud pankrot. Maksekäsu kiirmenetluses ei saa nõuda mittevaralise kahju hüvitamist.

Esitage kohtule avaldus

Alates 1. jaanuarist 2009 lahendab maksekäsu kiirmenetluse avaldusi Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumajas asuv maksekäsukeskus. Enne 1. jaanuari 2009 esitatud maksekäsu kiirmenetluse avaldused menetleb lõpuni see maakohus, kuhu avaldus esitati.

Alates 1. jaanuarist 2009 saab maksekäsu kiirmenetluse avaldust nii võlanõudes kui lapse elatisnõudes esitada üksnes elektrooniliselt portaali E-toimik kaudu. Portaali saab siseneda ainult ID-kaardiga ning E-toimiku kaudu esitatav avaldus tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Tasuge riigilõiv

Avalduse esitamisel maksekäsu kiirmenetluse asjas tasutakse riigilõivu kolm protsenti nõudelt, kuid mitte alla 45 euro /riigilõivu seaduse § 57 lg 6/. Võlgnik peab avaldajale nõude rahuldamise korral hüvitama tasutud riigilõivu.

Kohus teeb maksekäsu

Kui Te olete esitanud kohtule kõik vajalikud andmed, teeb kohus võlgnikule ettepaneku tasuda väidetav võlg makseettepaneku kättetoimetamisest alates 15 päeva jooksul, makseettepaneku välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul. Kui võlgnik ei loe esitatud nõuet põhjendatuks, on tal õigus esitada makseettepanekule vastuväide makseettepaneku kättetoimetamisest alates 15 päeva jooksul, makseettepaneku välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul.

Kui võlgnik nõutud summat ei tasu või tähtaegselt vastuväidet ei esita, teeb kohus määrusena maksekäsu võla sissenõudmise kohta.

Võlgnik peab maksekäsu täitma viivitamata (erandjuhtudel võib kohus võlgniku põhjendatud kaebuse korral maksekäsu tühistada).

Kui võlgnik esitab talle antud tähtaja jooksul vastuväite, lahendab kohus asja edasi hagimenetluses. Kui Te olete taotlenud võlgniku vastuväite korral menetluse lõpetamist, siis menetlus lõpetatakse.

Kui võlgnik vabatahtlikult võlga ei maksa

Kui võlgnik maksekäsku ei täida, pöörduge kohtutäituri poole (vt „Kuidas saab kohtutäitur Teid aidata?“). Kohtuotsuste täitmise kohta välismaal vt „Kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine välismaal“.

Allikas: www.juristaitab.ee

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 19. 10. 2012. 08:19

Time: 0.0556819 s.