et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Soovite kohtusse pöörduda

Kool.ee-haridusportaal :: Soovite kohtusse pöörduda Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeSoovite kohtusse pöörduda,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Soovite kohtusse pöörduda?

Eesti kohtusüsteem on kolmeastmeline:

Esimese astme kohtud on haldus- ja maakohtud. Tallinna ja Tartu halduskohtu juures on kokku neli kohtumaja: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis. Neljal maakohtul – Harju, Pärnu, Tartu ja Viru – on kohtumajad igas maakonnakeskuses. Maakohtud lahendavad eraisikute (sh ka eraõiguslike juriidiliste isikute – nt firmad) vahelisi vaidlusi, samuti vaieldakse maakohtus väärteoasju ja arutatakse kriminaalasju. Väärteo- ja kriminaalkohtumenetluses tuvastatakse, kas on toime pandud väär- või kuritegu ning kas, keda ja kuidas tuleb selle eest karistada
Halduskohtus lahendatakse avalik-õiguslikke vaidlusi. Näiteks halduskohtusse pöördutakse juhul, kui isik pole rahul teda puudutava riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse otsuse, tegevuse või tegevusetusega (nt ei anna vald majale ehitusluba).

Juhul kui Te ei ole rahul esimese astme kohtu otsusega on Teil võimalik otsus edasi kaevata teise astme kohtusse. Ringkonnakohtuid on Eestis kaks: Tallinnas ja Tartus.

Riigikohus Tartus arutab kassatsioonkaebusi ja teistmisavaldusi, olles ka põhiseaduslikkuse järelevalve kohus.

Lisainfot kohtumenetluste kohta leiad tsiviilkohtumenetluse seadustikust, halduskohtumenetluse seadustikust, väärteomenetluse seadustikust, kriminaalmenetluse seadustikust , riigilõivuseadusest ja riigi õigusabi seadusest .

Vajalikud kontod ja viitenumbrid leiab siit: http://www.kohus.ee/12002.

Vaata veel:

Allikas: www.juristaitab.ee

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 19. 10. 2012. 08:07

Time: 0.0495431 s.