et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Maksekäsu kiirmenetlus lapse elatisnõudes

Kool.ee-haridusportaal :: Maksekäsu kiirmenetlus lapse elatisnõudes Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeMaksekäsu kiirmenetlus lapse elatisnõudes,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Maksekäsu kiirmenetlus lapse elatisnõudes

Teave last kasvatavale vanemale

Kui üks vanem ei täida lapse ülalpidamise kohustust, on last kasvataval vanemal õigus pöörduda kohtu poole kas:

  1. maksekäsu kiiremenetluse avaldusega või

  2. hagiavaldusega (vt „Elatis lapsele“).

Maksekäsu kiirmenetlus on lihtne menetlus, mis võimaldab hagimenetlusest kiiremini (ilma kohtuistungita) ja väiksemate kuludega saada elatist välja mõistev kohtulahend (maksekäsk).

Esitage kohtule avaldus

Alates 1. jaanuarist 2009 lahendab maksekäsu kiirmenetluse avaldusi Pärnu maakohtu Haapsalu kohtumajas asuv maksekäsukeskus. Enne 1. jaanuari 2009 esitatud maksekäsu kiirmenetluse avaldused menetleb lõpuni see maakohus, kuhu avaldus esitati.

Alates 1. jaanuarist 2009 saab maksekäsu kiirmenetluse avaldusi nii võlanõudes kui lapse elatisnõudes esitada üksnes elektrooniliselt portaali E-toimik kaudu. Portaali saab siseneda ainult isikutunnistusega (ID-kaardiga) ning E-toimiku kaudu esitatav avaldus tuleb digitaalselt allkirjastada. Elatise nõudmisel maksekäsu kiirmenetluses ei pea tasuma riigilõivu.

Avalduse saab esitada juhul, kui:

  • elatist nõutakse alaealisele lapsele;

  • vanem, kes peab elatist maksma, on kantud lapse sünniakti;

  • Väikseim elatise summa ühe lapse kohta on pool alampalka (145 eurot kuus). Kui Teie või teise vanema varanduslik seisund või lapse vajadused muutuvad, võite esitada kohtule hagiavalduse elatise suuruse muutmiseks (maksekäsu kiirmenetluses seda teha ei saa). Elatiselt ei pea maksma tulumaksu.

Kui vanema majanduslik olukord või lapse vajadused suurenevad, võib nõuda elatise suuruse muutmist üksnes hagimenetluses.

Kohus teeb maksekäsu

Kui Te olete esitanud kohtule kõik vajalikud andmed, teeb kohus teisele vanemale ettepaneku maksta elatist Teie poolt nõutud suuruses. Makseettepaneku saanud vanemal on õigus makseettepaneku kättetoimetamisest alates 15 päeva (välismaal kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul esitada vastuväide, kui ta ei nõustu elatist nõutud suuruses tasuma.

Kui vanem vastuväidet ei esita, teeb kohus määrusena maksekäsu ja kohustab teist vanemat elatist tasuma. Elatise maksmiseks kohustatud vanem peab maksekäsu täitma viivitamata (erandjuhtudel võib kohus vanema põhjendatud kaebuse korral maksekäsu tühistada). Kui vanem esitab talle antud tähtaja jooksul vastuväite, lahendab kohus asja edasi hagimenetluses.

Kui vanem vabatahtlikult elatist ei maksa

Kui vanem vabatahtlikult elatist ei maksa, saab maksekäsu määrusega pöörduda kohtutäituri poole (vt „Kuidas saab kohtutäitur Teid aidata“).

Kohtuotsuste täitmise kohta välismaal vt „Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine välismaal elatise asjus“.

Tulumaks elatiselt

Elatiselt peab tulumaksu maksma see vanem, kelle kasuks elatis välja mõisteti. Kui teine vanem maksab lapsele elatist tööandja vahendusel, siis arvestab tulumaksu tööandja ning Te ei pea ise midagi juurde maksma. Kui elatist ei maksta tööandja vahendusel, peate Te ise tulumaksu maksma (deklareerima saadud elatise tuludeklaratsioonis). Teine vanem, kes elatist maksab, saab taotleda tulumaksu tagastamist.

Allikas: http://www.juristaitab.ee

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 19. 10. 2012. 08:22

Time: 0.0427952 s.