et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Laste kaitsmine seksuaalkurjategijate eest

Kool.ee-haridusportaal :: Laste kaitsmine seksuaalkurjategijate eest Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeLaste kaitsmine seksuaalkurjategijate eest,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Laste kaitsmine seksuaalkurjategijate eest

Eestis ei ole pedofiilide registrit, kuid sellegipoolest on lapsevanemal võimalik uurida, kas tema lapsega kokku puutuv täiskasvanu sobib oma tausta poolest lastega töötama.

Lapsevanem saab karistusregistrist teavet selle kohta, kas see inimene on näiteks nn pedofiiliakuritegude eest karistatud. Selleks peab siiski olema õigustatud huvi, s.t kui laps viibib teie juuresolekuta teise inimese järelevalve all: huvialaringis, treeningul või lapsehoius. 

Teod, mille kohta päringut teha saab, hõlmavad nii seksuaalse enesemääramise vastaseid kui ka lapspornoga seotud kuritegusid, need on loetletud karistusregistri seaduses (§ 19).

Selleks tuleb esitada karistusregistrile kirjalik päring, milles põhjendatakse õigustatud huvi olemasolu ning täpsustatakse isik, kelle kohta teavet soovitakse. Teatises edastatakse vaid jah/ei vastus: kas ta on karistatud kuriteo eest, mis välistab lastega töötamise.

Lastega töötaval asutusel aga on kohustus selline päring teha, enne kui võetakse tööle õpetaja, lasteaiakasvataja, lastelaagri kasvataja, registreeritud lapsehoiuteenuse pakkuja, noortelaagri kasvataja jne.

Sellisele tööle ei tohi võtta inimest, kes on süüdi mõistetud lastevastases seksuaalkuriteos, alaealise prostitutsiooni või lapspornoga seotud kuriteos.

Meenutame, et ka kohtuotsused on Eestis avalikud. Isegi kui kohtuistung oli kinnine ning otsuse põhi- või põhjendavat osa ei avaldata, siis süüdi- või õigeksmõistetu nimi ja isikukood avaldatakse ikkagi, nagu ka karistusseadustiku paragrahv, mille alusel teda süüdistati.

Lõpetuseks. Karistusregistrist saab andmeid vaid karistatud isikute kohta. Kui registris pole andmeid isiku kohta, kes lapsega kahtlustäratavalt käitub, ei tähenda see tingimata, et ohtu polegi. Kahtluse korral tasub igal juhul lapsega rääkida ning olla tema käitumise, tegemiste ja huvide suhtes tähelepanelik. Kui lapse oleku või temaga lähedalt seotud täiskasvanu käitumine annab alust arvata, et tegu võib olla pedofiiliajuhtumi või muu kuriteoga, tuleb sellest teada anda politseile. 

Allikas:  www.juristaitab.ee

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 19. 10. 2012. 08:10

Time: 0.0474911 s.