et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine välismaal

Kool.ee-haridusportaal :: Kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine välismaal Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeKohtuotsuse tunnustamine ja täitmine välismaal,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine välismaal

Kui Eesti kohus on teinud Teie kasuks kohtuotsuse, kuid võlgnik elab või tema vara asub mõnes teises riigis ning otsust ei saa Eestis täita, siis peate esitama Eesti kohtu otsuse tunnustamise taotluse välisriigi kohtule, et otsust saaks täita võlgniku elukohas või tema vara asukohas.

Üldjuhul selleks, et ühe riigi kohtuotsust oleks võimalik teises riigis täita, peab olema nende riikide vahel sõlmitud rahvusvaheline leping (nt õigusabileping, mõlemad riigid on ühinenud vastava konventsiooniga vms). Niisuguse lepinguga määratakse kindlaks nõuded, millele otsus peab vastama, et teisel riigil oleks seda võimalik tunnustada. Täitmise eelduseks on otsuse tunnustamine ja täidetavaks tunnistamine. Rahvusvahelise lepinguga sätestatakse ka asutused, mille kaudu dokumendid peavad liikuma. Eestis on keskasutuseks Justiitsministeerium.

Kui Eesti kohus ei ole veel teinud antud asjas kohtuotsust, soovitame Teil uurida teemat Euroopa maksekäsk siit.

Kui Teil on Eestis tehtud vahekohtuotsus, soovitame Teil uurida teemat Vahekohtuotsuse tunnustamine ja täitmine välismaal siit.

Kui Teil on sõlmitud notariaalne kokkulepe, olemas võlga kehtestav käskkiri vms ametlik juriidiline dokument, soovitame Teil uurida teemat Ametliku juriidilise dokumendi tunnustamine ja täitmine välismaal siit.

Dokumentide esitamise protseduur erineb sõltuvalt sellest, millal on Eestis kohtuotsus tehtud ning millisesse riiki täitmiseks soovitakse kohtuotsust saata.

Selleks, et teada saada kuidas peaksite toimetama, palun lugege järgnevat nimekirja ning valige Teile sobivaim variant. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et kui Teie kohtuotsus vastab mitmele punktile lähtuge kõige hilisemast õigusaktist. Nimekiri on koostatud õigusaktide suhtes kronoloogilises järjekorras, alustades varem rakendunutest (e. alustage lugemist alt üles).

1. Kohtuotsust on vaja täita Venemaal või Ukrainas – vajutage siia;

2. Kohtuotsust on vaja täita Leedus, Lätis või Poolas, otsus on tehtud enne 01.05.2004 – vajutage siia;

3. Kohtuotsust elatise väljamõistmise kohta on vaja täita mõnes siin nimetatud riikidest (näiteks: Austraalia, Soome, Ühendkuningriigid jms), otsus on tehtud pärast 07.02.1997 – vajutage siia;

4. Kohtuotsust elatise väljamõistmise kohta on vaja täita mõnes siin nimetatud riikidest (näiteks: Norra, Saksamaa, Taani), otsus on tehtud pärast 01.04.1998 – vajutage siia;

5. Kohtuotsust on vaja täita mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (v.a. Taani), otsus on tehtud vahemikus 01.05.2004-21.10.2005 – vajutage siia;

6. Kohtuotsust, mis on seotud abieluasjade (sh. abielulahutus) ja/või vanemliku vastutusega (v.a. elatise väljamõistmine), on vaja täita mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (v.a. Taani), otsus on tehtud pärast 01.03.2005 – vajutage siia;

7. Kohtuotsust on vaja täita mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (v.a. Taani), otsus tehtud alates 21.10.2005 – vajutage siia;

8. Kohtuotsust on vaja täita Taanis, otsus on tehtud alates 01.07.2007 – vajutage siia;

9. Kohtuotsust on vaja täita Islandil, Norras või Šveitsis, otsus on tehtud alates 01.01.2010 – vajutage siia.

Kui rahvusvaheline leping Eesti ning vastava riigi vahel puudub, peaksite omal algatusel uurima vastava riigi kohtust, kas Eesti kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine on üldse võimalik. Kui on, siis mis dokumente mis keeles ja kuhu selleks esitama peab ning kui suur on kohtulõiv.

Lisainfo: telefoni teel 6 208 183, 6 208 186 ning 6 208 190, e-posti teel central.authority@just.ee.

Allikas: http://www.juristaitab.ee

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 19. 10. 2012. 08:27

Time: 0.0531020 s.