et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Kuidas võlga kätte saada

Kool.ee-haridusportaal :: Kuidas võlga kätte saada Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeKuidas võlga kätte saada,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Kuidas võlga kätte saada

Hagimenetlus ja sundtäidetavad notariaalsed lepingud

Kui Teil on olemas rahalise nõude kohta tehtud kohtulahend või notariaalselt sõlmitud leping, siis saate kohe pöörduda kohtutäituri poole (vt lähemalt „Kuidas saab kohtutäitur Teid aidata?”). Kohtulahend peab olema jõustunud või kuuluma viivitamatule täitmisele.

Notariaalselt sõlmitud lepingute korral peab võlgnik pärast nõude sissenõutavaks muutumist (nt võla tasumise tähtaeg on möödas) andma eraldi notariaalse nõusoleku, et on nõus alluma kohesele sundtäitmisele. Kui leping on sõlmitud enne 31.12.2005 ja võlgnik on lepingus nõustunud kohese sundtäitmisega, siis eraldi nõusolekut vaja ei ole ja võib kohe täituri poole pöörduda. Nõusolekut ei ole notariaalse lepingu täitmiseks vaja ka siis, kui kohesele sundtäitmise allumine on kantud kinnistusraamatusse hüpoteegi kande juurde.

Kui Teil ei ole kohtulahendit ega koheselt sundtäidetavat notariaalset lepingut või kui võlgnik ei anna nõusolekut täitemenetluse läbiviimiseks, peate pöörduma võla kättesaamiseks kohtu poole. Võlgnevuse väljamõistmiseks võib kohtule esitada kas:

1. maksekäsu kiirmenetluse avalduse (vt „Mis on maksekäsu kiirmenetlus“) või

2. hagiavalduse.

Hagiavaldus kohtule

Eestis on neli maakohut (Harju, Viru, Pärnu ja Tartu), mis jagunevad kohtumajadeks (vt lähemalt siit). Hagiavalduse näidisvormi leiate siit (hagiavalduse üldvorm). Hagiavalduse võib kohtule esitada posti teel või digitaalallkirjastatult. Hagiavalduse võla väljamõistmiseks võib esitada üldjuhul kohtusse, mille tööpiirkonnas on võlgniku elukoht. Kui võlgniku elukoht ei ole teada, võib hagi esitada tema viimase teadaoleva elukoha järgsesse kohtusse. Kohtusse saab pöörduda juhul, kui võlgnik ei ole võlga tasunud õigeaegselt.

Riigilõivu tuleb tasuda vastavalt hagi hinnale. Hagi hinda arvestatakse põhinõude järgi, st kõrvalnõuetelt (nt viivis, intress) riigilõivu tasuma ei pea. Riigilõivu täpse summa saate teada riigilõivuseaduse lisas nr 1 toodud tabelist (vt www.riigiteataja.ee).

Hagi koostamiseks, kohtus esindamiseks või muuks õigusalaseks nõustamiseks saate taotleda riigi õigusabi (vt lähemalt „Õigusabi vähekindlustatuile“).

Kui Teil ei ole piisavalt raha, et tasuda menetluskulusid (nt riigilõivu), esitage kohtule avaldus menetlusabi saamiseks.

Allikas: http://www.juristaitab.ee

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 19. 10. 2012. 08:25

Time: 0.0381992 s.