et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Garantiid

Kool.ee-haridusportaal :: Garantiid Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeGarantiid,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Avalehele  Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Raha kool

[ Kontakt ] [ Dokumendid ] [ Garantiid ]

Garantiid

Garantii väljastamisega võtab Tartu Hoiu-laenuühistu endale  kohustuse maksta garantiisaajale garantiis näidatud summa ulatuses hüvitist, kui garantiisaaja esitab korrektse nõude.

Tartu Hoiu-laenuühistu poolt väljastatavad garantiid on järgnevad:

Pakkumisgarantii (ingl bid, tender guarantee)

Pakkumisgarantii eesmärk on tagada pakkumise väljakuulutajale hüvitis selleks puhuks, kui pakkuja oma pakkumist muudab või pakkumise tühistab või keeldub pärast pakkumise vastuvõtmist lepingu sõlmimisest ja/või nõutavate lisagarantiide andmisest. Pakkumisgarantii täpne summa on fikseeritud pakkumistingimustes.

Teostusgarantii (ingl performance guarantee)

Teostusgarantii eesmärk on tagada ühele lepingupoolele hüvitis, kui teine lepingupool ei täida lepingujärgseid kohustusi (näiteks tarnida kaup, teha töö, osutada teenus vms). Teostusgarantii summa oleneb lepingupoolte kokkuleppest. Üldjuhul on teostusgarantii summaks 10-20% tehinguväärtusest. 

Garantiiaja garantii (ingl warranty bond)

Garantiiaja garantii eesmärk on tagada ühele lepingupoolele (garantiisaajale) hüvitis, kui teise lepingupoole lepingust tulenevate kohustuste täitmise järel ilmneb garantiiaja jooksul tehtud töödes või tarnitud kaubas defekte. Garantiiaja garantiid kasutatakse siis kui garantiitaotleja keeldub defektide kõrvaldamisest. Garantiisumma oleneb lepingupoolte kokkuleppest.

Garantii taotlejale teeb Tartu Hoiu-laenuühistu krediidikontrolli. Seda seetõttu, et garantii väljamaksmisel garantii saajale, tekib Tartu Hoiu-laenuühistul nõue garantii tellija vastu.

Garantii väljastamiseks on nõutav ühe või mitme järgnevate tagatiste seadmine Tartu Hoiu-laenuühistu kasuks

  1. Hüpoteek
  2. Deposiit garantii summa väärtuses
  3. Kommertspant
  4. Eraisiku käendus
  5. Registerpant sõidukile

Garantii taotlemiseks täitke palun avaldus ja edastage oma soov meiliaadressil info@yhistupank.ee.

Lisainformatsioon + 372 56 221 145 või erki.pisuke@yhistupank.ee (juhatuse liige Erki Pisuke)

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 29. 01. 2012. 17:08

Time: 0.0366650 s.