et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Liigne telerivaatamine

Kool.ee-haridusportaal :: Liigne telerivaatamine Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeLiigne telerivaatamine,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Liigne telerivaatamine mõjub väikelastele kahjulikult

2010-05-03

Michigani ja Montreali ülikoolide poolt 1300 lapse hulgas korraldatud uuringu tulemused näitasid, et igal teleri ees veedetud lisatunnil on laste edaspidisele arengule negatiivne mõju.

Õpitulemused halvenesid ning rämpstoidu tarbimine suurenes.

Suurbritannia eksperdid soovitasid, et lapsevanemad võiksid lubada lastel vaadata vaid mõnd üksikut kasulikku ja arendavat saadet.

Üks uuring, mis oli osa Quebeci pikaajalisest uuringust lapse arengu suurimate ohtude teemal (Quebec Longitudinal Study of Child Development Main Exposure), palus lastevanematel jälgida, kui palju nende lapsed vaatasid telerit 2,5 aasta ja 4,5 aasta vanuselt.

Selgus, et 2-aasta vanused lapsed vaatasid telerit keskmiselt alla 9 tunni nädalas, samal ajal kui 4-aastased lapsed veetsid teleri ees keskmiselt alla 15 tunni nädalas.

11% 2-aastastest ja 23% 4-aastastest lastest vaatas telerit rohkem kui kaks tundi päevas (soovitatud maksimum).

Kui samad lapsed 10-aasta vanuselt uuesti vaatluse alla võeti, paluti õpetajatel hinnata laste akadeemilist edasijõudmist, käitumist ja terviseseisundit. Ühtlasi mõõdeti ka laste kehamassiindeksit (KMI).

Lastel, kes 2-aastased vaatasid rohkem telerit, olid halvemad tulemused matemaatikas ning samuti võtsid nad vähem osa muust klassitegevusest.

Teadlased leidsid veel, et laste füüsiline aktiivsus oli vähenenud ja KMI suurenenud, samuti tarbisid lapsed rohkem karastusjooke.

Terve mõistus

Dr Linda Pagani, Montreali Ülikooli teadlane ja ajakirjas Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine avaldatud uuringu juht, ütles järgmist: „Varane lapsepõlv on kriitilise tähtsusega periood, sest just siis toimub lapse aju aktiivne areng ja kujunevad välja lapse käitumisharjumused. Liigne telekavaatamine sel perioodil võib viia ebatervisliku eluviisini hilisemas eas. Terve mõistus soovitaks telerivaatamise asemel pühenduda mõnele muule arendavale tegevusele, mis toetaks lapse kognitiivset, käitumuslikku ja motoorset arengut.“

 „Kuigi me lootsime, et varases eas telekavaatamise mõjud kaovad lapse 7,5-ndaks eluaastaks, oli üsna hirmuäratav teada saada, et negatiivsed mõjud kestavad siiski palju kauem,“ lisas Pagani. „Meie tulemused esitavad rahvatervise seisukohast kindla argumendi, et liigne telekavaatamine varases lapsepõlves on kahjulik.“

UK Riiklik Kirjaoskuse Ühendus (UK's National Literacy Trust) on alustanud kampaaniat tõstmaks inimeste teadlikkust väikelaste telekavaatamise kontrolli all hoidmisest.

Kampaania põhiseisukoht on, et seni, kuni uuringud pole tõestanud telekavaatamise kasulikkust alla 2-aastaste laste puhul, peaksid lapsevanemad „telekavaatamist piirama ja soosima muid üks-ühele keeleoskust arendavaid tegevusi, nt lapsega vestlemine söögilauas ja vannitamisel, kooslugemine, loomingulised mängud.“

Kuid kampaania rõhutab siiski, et „2-5-aastaseid lapsi võiks julgustada vaatama nende vanusele sobivaid kvaliteetseid ja harivaid saateid.“

Radikaalsed soovitused
Dr Aric Sigman, Briti Psühholoogia Ühingu (British Psychological Society) liige, tegi omapoolse uuringu, mis keskendus väikelaste telekavaatamise probleemidele. Sigman ütles: „Soovitasin valitsusel juba viis aastat ja ka kolm aastat tagasi töötada välja juhised, mis määraksid ära, mis vanusest alates ja kui palju lapsed tohivad telekat vaadata. Minu ettepanekut peeti aga radikaalseks ja vastuoluliseks.“

„Ometigi annavad uurigu tulemused nüüd põhjuse just sellised reeglid välja töötada. Mitmete riikide valitsused ja tervishoiuasutused on tegevusega juba alustanud ja nende eeskuju peaksime järgima ka meie.“

„See on järjekordne uuring, mis kinnitab, et ühiskond peab lõpuks aru saama, et olgu lapsevanemate kasvatusmeetodid nii head/halvad kui tahes, laste liigne telekavaatamine on jätkuvalt suureks omaette terviseprobleemiks.”

Originaalartikkel:
BBC, 03.05.2010

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 13. 05. 2010. 02:13

Time: 0.0589249 s.