et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Erivajadustega laste koolid. Erikoolid. Sanatoorsed koolid

Kool.ee-haridusportaal :: Erivajadustega laste koolid. Erikoolid. Sanatoorsed koolid Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeErivajadustega laste koolid. Erikoolid. Sanatoorsed koolid,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

 

Valla- ja linnavalitsus tagavad keha-, kõne-, meele- ja vaimupuuetega lastele õppimisvõimalused elukohajärgses koolis.

Üldjuhul õpetatakse puuetega lapsi tavaklassis, vajadusel spetsiaalses õppeasutuses.  

Erivajadustega laste integreeritud õppevõimalused on järgmised: 

  • tavakoolis, kusjuures vajadusel võib koostada individuaalse õppekava. Puude korrektsiooniks ja rehabilitatsiooniks on ette nähtud vastavad tunnid;
  • eriklassid tavakoolis;
  • tavakoolid, kusjuures rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud õppeained õpitakse eripedagoogi juhendamisel;
  • erikoolid, kus õpitakse üldaineid ning kutseõppe tunnid on paralleelselt tavakutsekoolis. 
     

Erivajadustega õpilastele on loodud riigikoolid ja munitsipaalkoolid.   

Kui kohalik omavalitsus ei suuda tagada erivajadustega õpilaste õpetamist, on võimalik õpilane vastava asjatundjate nõustamiskomisjoni otsusega suunata riigikooli. 

Kõikides maakondades ja linnades on nõustamiskomisjonid, mille pädevuses on:   

  • määrata erivajadustega lapsele võimetekohane õppekava või õppevorm;
  • suunata erivajadustega laps lapsevanema (eestkostja) nõusolekul: sanatoorsesse kooli,  erivajadustega õpilaste kooli või klassi otsustada lapsevanema taotlusel koolikohustuse edasilükkamist.
     

Sõltuvalt õpilaste vajadusest saada eriõpet, eriabi, kasvatuse eritingimusi ja ravi, võib põhikool ja gümnaasium olla erikool või sanatoorne kool.

Kuueaastaseid kuulmispuudega lapsi võib vastu võtta vastavate koolide juures asuvatesse ettevalmistusrühmadesse.  

Sanatoorsed koolid on mõeldud tervisehäiretega õpilastele, erikool kõne-, keha- või vaimupuuetega lastele.  

Sanatoorne kool on tervisehäiretega õpilastele. Puude iseloomust sõltuvalt tagatakse lastele eriõpe, arstiabi, taastusravi, puude korrigeerimine ja kompenseerimine. 

Erivajadustega laste kool on keha-, kõne-, meele- ja vaimupuudega, samuti kasvatuse eritingimusi vajavatele õpilastele. 

Õpilasel on õigus pärast sanatoorses koolis või erivajadustega laste koolis õppimise vajaduse lõppemist jätkata õpinguid endises koolis.

Allikas: eesti.ee

 

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 11. 05. 2010. 05:08

Time: 0.0575659 s.