et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Matemaatika

Kool.ee-haridusportaal :: Matemaatika Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeMatemaatika,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Avalehele   Kuhu minna õppima. Õppematerjalid  ►  Õpetajatele

Matemaatika riigieksam

Matemaatika lõpueksam

Gümnaasiumi eksamil nõutavad teadmised ja valemid

Lisamaterjalid

Kontrolltööd, tunnitööd, kokkuvõtvad tööd

 

Ideid, mida teha õpilastega näiteks matkapäeval metsas

Möbiuse leht laste mänguväljakul

 • Teepikkuse, läbitud vahemaa ja kiiruse arvutamine - Punktist A on vaja mõõta sammudega ära punkti B kaugus. Seejärel mõõta ühe sammu kaugus joonlaua või mõõdulindiga ja arvutada kogu tee pikkus. Edasi võtta telefoniga (paljudel mudelitel on stopper peal) aega, kui kaua kulub õpilasel joostes aega vahemaa läbimiseks ning siis arvutada jooksja kiirus. Lõpptulemusi saab võrrelda rühmade vahel. Kes mõõtis kauguse, arvutas kiiruse kõige täpsemini.

 • Aritmeetilise keskmise arvutamine - Õpilased on jaotatud nt neljaliikmelisse rühma. 2 minuti jooksul peavad rühma liikmed korjama võimalikult palju kas lehti, oksi, käbisid, pohli, jne (oleneb, mida rajal leidub). Edasi saavad tööülesanded aritmeetilise keskmise arvutamiseks.

 • Geomeetrilised kehad metsas - Iga rühm korjab teatud aja jooksul erinevat metsamaterjali, mis meenutavad geomeetrilisi kehi: ring, kera, kuup, risttahukas, ristkülik, kolmnurk, ruut, silinder, koonus jms. Seejärel saavad töölehed, kus tuleb leitud keha iseloomustada: millise kehaga tegemist, kirjutavad niipalju valemeid selle keha kohta kui oskavad, joonistavad pinnalaotuse paberile, kannavad mõõtmed peale ja arvutavad saadud tulemuste järgi eelnevalt kirjutatud valemite abil.

 • Näitus: geomeetrilised kehad metsamaterjalidest - Iga rühm korjab metsamaterjali (lehed, oksad, marjad jne) ja teeb sellest geomeetrilisi kehi, nt kera. Mässivad lehed kokku. Kasutada saavad lisaks niiti.

 • Tasandiliste kujundite joonestamine 3 m pikkuse nööri abil - Rühmale antakse 3 m pikkune nöör, mille abil peab tokkidest joonestama nt
  * ringi, mille raadius on 2 m; 1,5 m. Seejärel arvutavad ringi ümbermõõdu ja pindala.
  * ristküliku, mille mõõtmed on 2 m x 0,5 m. Samuti arvutavad ümbermõõdu ja pindala. Õpetaja saab ristküliku, ruudu täpset joonestamist kontrollida diagonaalide pikkuse järgi.
  * kumerad, mittekumerad hulknurgad jne.

 

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 1. 02. 2013. 10:40

Time: 0.0496690 s.