et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Toiduainete töötlejad ja operaatorid

Kool.ee-haridusportaal :: Toiduainete töötlejad ja operaatorid Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeToiduainete töötlejad ja operaatorid,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Toiduainete töötlejad ja operaatorid

OLULISED MOMENDID

 • Kutseala on seotud erinevate toiduainete töötlemisega, mis eeldab erialast ettevalmistust ja teadmisi nii toidust kui ka toitumisest.
 • Töö on füüsiliselt raske ning on seotud nii pikaajalise seismise, istumise kui ka liikumisega. Vajalikud on hea tervislik seisund ja füüsilise koormuse taluvus.
 • Masinate kiire töörütm eeldavad käteosavust ja keskendumisvõimet.
 • Arvestada tuleb tooraine omadustega (toormaterjaliga kokkupuutumine võib põhjustada allergiat (näiteks vesi, desinfitseerimismaterjalid, mõned aia- ja põllumajandus­saadused, loomakarvad ja linnusuled) ja töökeskkonna spetsiifiliste tingimustega (temperatuurikõikumised, tuuletõmme, niiskus, masinamüra, vibratsioon).

TÖÖ ISELOOM

Toiduainete töötlejad ja operaatorid tegelevad toiduainete valmistamise ning töötlemisega. Toorained (toored toiduained) töödeldakse ümber valmistoodeteks, mida müüakse toidu­poodides, hulgimüügiettevõtetes, restoranides jne.

Toiduainete töötlejad ja operaatorid töötavad erinevates toiduainetetööstuste ettevõtetes. Olenevalt ettevõtte suurusest, tegevusaladest, struktuurist ja töökorraldusest võivad toidu­ainetetööstuse tööliste ülesanded olla väga erinevad ning sellest tulenevalt kanda erinevaid ametinimetusi. Nad võivad töötada liha- ja kalatööstustes, piimatööstustes, joogitööstustes, aga ka põllu-, aia- ja metsasaaduste töötlemisega tegelevates ettevõtetes.

Lihunike, liha- ja kalatöötlejate ülesanded on seotud protsessiga, mille käigus loomade, lindude ja kalade lihakehad töödeldakse ümber valmisproduktideks, mis sobivad edasi müümi­seks. Nad töötavad tavaliselt tapamajades, lihatöötlemis- ja jaekaubandusettevõtetes. Nende elukutsete iseloom on vägagi erinev.

Puu-, köögi- ja aedvilja ning marjade töötlejad töötlevad ja hoidistavad erinevaid puu-, köögi-ja aedvilju jms toiduaineid. Nad kuivatavad, soolavad, konserveerivad või töötlevad muul viisil puu- ja köögivilju, marju jms toiduaineid, mis sobivad edasi müümiseks.

Piimatöötlejad töötavad piimatooteid valmistavates ettevõtetes. Enamasti spetsialiseerutakse vähemalt ühele tootegruppidest (täispiimatooted, juustud, või, kondenseeritud ja kuivatatud piima­tooted, jäätised jms).

Jookide valmistajad töötavad joogitööstuse ettevõtetes. Nende põhiliseks tööülesandeks on tehnoloogiliste re˛iimide ja toodete kvaliteedi jälgimine. Samuti võivad nad tegeleda ka tootmise korraldamisega ning osaleda uute toodete väljatöötamisel.

Toiduaine töötlejate ja operaatorite ülesanneteks on ka masinate ja seadmete teenindamine, puhastamine ja desinfitseerimine ning oma töökoha korrashoid. Tooraine on kiiresti riknev, seetõttu tuleb tööoperatsioone sooritada kiiresti. Samuti tuleb väga hoolikalt järgida hügieeni­nõudeid, et valmistoode oleks tarbijale ohutu.

Lihatöötlejad ja operaatorid surmavad loomi, puhastavad, tükeldavad ja roogivad liha edasiseks töötlemiseks või müügiks. Lihatöötleja ametinimetusteks võivad olla näiteks lihunik, konditustaja. Lihunikud töötavad tapamajades või komplekslihatööstuse ettevõtetes. Nende põhilisteks tööülesanneteks on tapaloomade ja –lindude pidamine eelbaasis ning nende lihakehade algtöötlemine. Algtöötlemine sisaldab enda järgmisi etappe: loomade uimastamine, veretustamine, lihakehade nülgimine, lahkamine, korrastamine ja rümba kvaliteedi määramine.

Värske liha käitlejad töötavad lihakäitlemis- või jaekaubandusettevõtetes. Nende põhilisteks töö­ülesanneteks on liha tükeldamine, konditustamine, sorteerimine ja standardiseerimine. Samuti tegelevad nad lihast kuumtöötlemata toodete valmistamise, pakendamise, pakkimise ning müümisega.

Lihatoodete valmistajad töötavad lihakäitlemisettevõtetes (lihakombinaadid, lihatsehhid jm), mis tegelevad kõikvõimalike lihatoodete (singid, vorstid, süldid jne) valmistamisega. Nende tööülesannete hulka kuuluvad segude koostamine, toodete vormimine, vorstitoodete (vorstide, sinkide, praetud ja küpsetatud toodete) tooraine ettevalmistamine ning termiline töötlemine (kuum- ja külmtöötlemine). Lisaks on nende ülesanneteks vorstitoodete viilutamine, pakendamine ja pakkimine. Ametinimetuseks võib olla näiteks vorstitegija.

Kalatöötlejad ja -operaatorid töötavad kalatöötlemise kaldaettevõtetes või kala- ja tehas­laevadel. Nad püüavad kalu, puhastavad, tükeldavad ja roogivad liha edasiseks töötlemiseks või müügiks. Kalatöötleja ametinimetuseks võib olla näiteks kalafileerija.

Kalasuitsutajad töötavad kalatöötlemisega tegelevates ettevõtetes suitsutatud kalatoodete valmistajana. Nende põhitegevuseks on mitmesuguste kalaliikide külm- või kuumsuitsutamine, suitsutusre˛iimide määramine, suitsutusprotsesside reguleerimine ja kontrollimine.

Puu- ja köögivilja ning marjade ning pähklite töötlejad ja operaatorid töötavad puu-, köögi-, ja juurvilju käitlevates ettevõtetes. Nad töötlevad ja hoidistavad puu- ja köögivilju jms toiduaineid. Nad kuivatavad, soolavad, keedavad, konserveerivad või töötlevad muul viisil puu- ja köögivilju, marju jms toiduaineid. Ametinimetusteks võivad olla näiteks õlipressija, puuviljamahla konservija, köögivilja konservija.

Aedviljatöötlejad töötavad aedvilja töötlemisega tegelevates ettevõtetes, aedviljatooteid valmistavates taludes jm. Nad kuivatavad, soolavad, konserveerivad või töötlevad muul viisil erinevaid aedvilju.

Konservide steriliseerijad võivad töötada kõikides toidukäitlemisega tegelevates ettevõtetes konservide (kala-, liha-, aedvilja- ja muude konservide) steriliseerijana. Töötaja põhitegevus on konservide steriliseerimine vastavalt etteantud re˛iimidele.

Piimatöötlejad ja piimatoodete meistrid töötavad piimatooteid valmistavates ettevõtetes. Nad valmistavad võid, erinevat liiki juustu, hapukoort või muid piimatooteid.Piimatöötleja tööülesanneteks on tooraine vastuvõtmine ja töötlemine, toodete valmistamine tehnoloogiliste juhendite järgi ja toodete pakendamine. Piimatoodete meister leiab tööd vastavalt oma spetsialiseerumisele kõikides piimatooteid valmistavates ettevõtetes toote valmistajana.

Piimatoodete operaatorite tööülesannete hulka kuulub masinate töö ja parameetrite jälgimine ning pesemine ja puhastamine. Seadmeteks on plaatpastörisaatorid, separaatorid, homo­genisaatorid, pakkeautomaadid erinevatele toodetele ning tooraine ja toodete valmistamise ning hoidmise mahutid.

Alkoholi ja mittealkohoolsete karastusjookide valmistajad ja operaatoridb töötavad joogitööstuse ettevõtetes. Nad tunnevad kõiki tööga seonduvaid tehnoloogilisi protsesse ja võivad töötada nende protsesside erinevates etappides. Põhilisteks tööülesandeks on tehnoloo­gi­liste re˛iimide ja toodete kvaliteedi jälgimine. Nad juhivad ja jälgivad masinaid, mis segavad, pressivad ja linnastavad teravilja vm. vilju, et valmistada linnasejooki, veini jt alkohoolseid või karastusjooke (va puu- ja juurviljamahlad).

Toidu ja jookide degusteerijad ja hindajad võivad töötada kõikides toidukäitlemisega tegelevates ettevõtetes. Nad kontrollivad, maitsevad ja hindavad erinevaid toiduaineid ja jooke.Tööülesanneteks on erinevatest põllumajandussaadustest, toiduainetest ja jookidest proovide võtmine ja maitsmine erinevatel töötlemise staadiumitel ning toodete kvaliteedi ja kuuluvuse määramine. Ametinimetusteks võivad olla näiteks toiduainete hindaja, degusteerija, likööri­degusteerija ja veinidegusteerija.

Teravilja- ja vürtsijahvatusmasinate operaatorid juhivad ja jälgivad masinaid, mida kasutatakse teravilja, vürtside jms. toiduainete purustamiseks, jahvatamiseks, segamiseks või muul viisil töötlemiseks. Tööülesanneteks on masinate töö jälgimine, mida kasutatakse püüli­jahu, jämeda jahu ja loomatoidu valmistamiseks ning riisi töötlemiseks.

Suhkrutootmise operaatorid juhivad ja jälgivad masinaid, mis töötlevad suhkruroogu ja suhkru­peeti ja toodavad rafineeritud suhkrut. Tööülesanneteks on suhkruroogu purustavate või suhkrupeedist suhkrusiirupit eraldavate masinate juhtimine ning suhkrusiirupi puhastamiseks või kuumast suhkrusiirupist suhkrukristallide tootmiseks kasutatavate mahutite töö korral­damine. Samuti võib nende ülesandeks olla vahtrast, palmist jm. taimsetest allikatest suhkru­mahla eraldavate ja rafineerivate masinate kasutamine ja jälgimine.

Tee-, kohvi ja kakaotöötlemise operaatorid juhivad ja jälgivad masinaid, mis segavad ja valmistavad ette teelehti, kohvi- või kakaoube ja sigurijuuri.

TÖÖTINGIMUSED keskkond - vahendid/materjalid - tööaeg

Töö on füüsiliselt üsna raske ning on seotud pikaajalise seismise, istumise ja ka liikumisega, eeldades head tervislikku seisundit, kohanemisvõimet ja füüsilise koormuse taluvust. Põhiliseks töökeskkonnaks on puhtad, hea valgustuse ja ventilatsiooniga ruumid, mis on varus­tatud erinevate seadmete ning töövahenditega.

Masinate kiire töörütm eeldab head koordinatsiooni, käteosavust ja keskendumisvõimet. Arvestada tuleb tooraine ja töökeskkonna spetsiifiliste tingimustega (temperatuurikõikumised, tuuletõmme, niiskus, masinamüra, vibratsioon). Osadel inimestel võib erineva toormaterjaliga kokkupuutumine põhjustada allergiat (näiteks vesi, desinfitseerimismaterjalid, mõned aia- ja põllumajandussaadused, loomakarvad ja linnusuled).

Konservide steriliseerija amet eeldab toimetulekut vahelduvate erialaste tööülesannetega ja kiiret reageerimist eriolukordades (elektri-, vee-, auru- ja suruõhukatkestused, kui seadmed on surve all).

Kalatöötleja amet eeldab head nägemist (oluline kala fileerimisel ja luude eemaldamisel), kuumustaluvust ning mitteallergilisust erinevatele kalaliikidele. Kokku tuleb puutuda puidu põlemisel tekkinud suitsuga ning pesemis- ja desinfitseerimisvahenditega.

Toiduainetetööstuse ettevõtetes toimub töö enamasti graafiku alusel vahetustega, mis eeldab töötamist ööpäevaringselt, nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. Mõningatel ametikohtadel on naiste ja alaealiste rakendamine keelatud (näiteks lihuniku töö mõningatel operatsioonidel).

Töövahenditeks on erinevad seadmed, masinad, lõikeriistad, anumad jms. Tööriietus on kohustuslik. Nendeks on spetsiaalsed vahetusjalanõud, töökittel ning peakatteks vastav müts.

KUTSENÕUDED JA -EELDUSED

Toiduainete töötlejad ja operaatorid peavad nakkus- ja parasitaarhaiguste tuvastamiseks ning nende leviku tõkestamiseks käima enne töösuhte algust ja korrapäraselt töösuhte ajal tervise­kontrollis ning neil peab olema tervisetõend. (Toiduseaduse § 28 lg 1). Samuti peavad nad tookohal väga rangelt järgima hügieeni- ja tööohutusnõudeid.

Lihuniku põhioskused ja -teadmised on:

 • loomade ja lindude füsioloogia ja anatoomia
 • tapamaja seadmete käsitsemine
 • tapamaja tehnoloogiliste protsesside tundmine
 • kvaliteedinõuete tundmine tapamaja töölõikudes ning praagi vältimine
 • koiduhügieen
 • tapajäätmete kogumine ja sorteerimine.
 • loomade ja lindude tapaeelne pidamine
 • loomade ja lindude surmamine ja algtöötlemine
 • tapa kõrvalsaaduste kogumine, töötlemine, pakendamine või pakkimine
 • liha ja tapakõrvalsaaduste külmtöötlemine.

Värske liha käsitleja põhioskused ja -teadmised on:

 • loomade ja lindude anatoomia
 • oma töövaldkonna seadmete käsitsemine ja tehnoloogiliste protsesside tundmine
 • tooraine omaduste ja kvaliteedi tundmine
 • kvaliteedinõuete tundmine oma valdkonna töölõikudes ning praagi vältimine
 • toiduhügieen
 • töötlemisjäätmete kogumine, sorteerimine
 • värske liha käitlemine (vajadusel liha ülessulatamine, rümpade sorteerimine ja pakkimine ekspordiks, rümpade tükeldamine ja jaotamine sorditükkideks, konditustamine, rümba osade või liha valik ekspordiks, liha siirimine, sorteerimine jms)
 • lihapooltoodete valmistamine ja külmtöötlemine
 • liha ja lihapooltoodete pakendamine ja pakkimine.

Lihatoodete valmistaja põhioskused ja -teadmised on:

 • oma töövaldkonna seadmed ja tehnoloogilised protsessid
 • tooraine kvaliteedi nõuded
 • tooraine valik vastavalt valmistatavale tootele
 • toiduhügieen
 • tootmisjäätmete kogumine ja sorteerimine
 • vorsttoodete valmistamine
 • sinkide valmistamine
 • praetud ja küpsetatud toodete valmistamine
 • sültide, sültvorstide ja tarrendtoodete valmistamine
 • pakendamine, pakkimine siseturule ja ekspordiks.

Kalatöötleja põhioskused ja -teadmised on:

 • peamised töönduskalad ningnende iseloomustus
 • ülevaade kalatoodete valmistamisel kasutatavatest materjalidest ja pakenditest
 • kalatöötlemise tehnoloogilised protsessid
 • kalatoorme töötlemine
 • kala vastuvõtmine
 • kala kiirkülmutamine, ülessulatamine, varrastamine, rookimine, fileerimine ja tükeldamine
 • kala soolamine ja marineerimine
 • kala ja kalatoodete kuumtöötlemine
 • kalapasteetide, hakk-kalatoodete ja kulinaartoodete valmistamine
 • kastmete ja marinaadide valmistamine
 • taimeõli kuumutamine
 • kala ja kalatoodete pakendamine müügipakenditesse
 • meresaaduste töötlemine
 • kalakonservide ja preservide sulgemine
 • konservide steriliseerimise alused ning re˛iimid
 • valmistoodete märgistamine, ladustamine ja säilitamine.

Aedviljatöötleja põhioskused ja –teadmisedon:

 • aedvili kui toidutoore - peamised tööndusviljad ja -marjad, nende iseloomustus
 • aedviljade kvaliteet
 • aedviljade säilitamine
 • aedviljade hoiutingimused
 • tööprotsessis kasutatavad materjalid
 • aedvilja töötlemise tehnoloogilised protsessid ja seadmete kasutamine
 • toiduhügieen ja –ohutus
 • aedvilja toorme töötlemine
 • pool- ja valmistoodete sensoorne hindamine
 • pesemis- ja desinfitseerimisained
 • töövahendid ja nende kasutamine; tööohutus ja tegutsemine tööõnnetuse korral.

Konservide steriliseerija põhioskused ja –teadmised on:

 • toiduainete steriliseerimise alused
 • autoklaavide, sterilisaatorite, telfri, kontrolli- ja registreerivate seadmete tööpõhimõtted ning ohutu kasutamine
 • metallist, klaasist, polümeersetest ja muudest materjalidest pakendid
 • steriliseerimise re˛iimi alused
 • nõuded pakendite sulgemisõmblustele ning kontrollimise meetodid
 • konservide steriliseerimise praagi liigid ja põhjused, meetmete rakendamine praagi vältimiseks
 • steriliseerimise protsessi kontrollimine ja reguleerimine
 • toote ohutuse tagamine ning ettevõttes nõutava steriliseerimisalase dokumentatsiooni pidamine
 • tõsteseadmete ja surve all töötavate seadmete kasutamise eeskirjad ning nende järgimine.

Piimatoodete meistri ja piimatöötleja põhioskused ja –teadmised on:

 • erialane terminoloogia
 • piima koostis; piima ja piimatoodete tähtsus toiduna
 • piima koostist ja omadusi mõjutavad tegurid
 • piima- ja piimatoodete suhtes esitatavad mikrobioloogilised nõuded
 • piima mehaaniline töötlemine
 • hapupiimatoodete juuretised
 • toodete säilitamis-, pakendamis- ja transporditingimused
 • toodangu kvaliteet ja standardsus
 • tehnoloogilise protsessi juhtimine ja kontrollimine
 • tehnoloogilised mõõteriistad ja seadmed
 • algteadmised piima kokkuostuhinnast ja toodete omahinnast.

Jookide valmistaja põhioskused ja –teadmised on:

 • kutsealane terminoloogia
 • biokeemia, mikrobioloogia jatoitumise alused
 • jookide klassifikatsioon
 • tehnoloogilised protsessid ja neis kasutatavate seadmete tööpõhimõtted
 • tooraine, tema saamisviisid, omadused ja klassifikatsioon
 • tehnoloogilised abimaterjalid (pärmid, fermendid jms)
 • tootmishügieen; pesemis- ja desinfitseerimisvahendid
 • tootmisjääkide töötlemine ja säästlikkus
 • villimine ja toodete vormistamine
 • valmistoodangu ladustamine.

Isikuomadustest ja võimetest on olulised pinge- ja koormustaluvus, koostöövõime, vastutus- ja otsustusvõime, säästlikkus, puhtus ja arenenud maitsmismeel.

Kvalifitseeritud töötaja peab omama ka algteadmisi majandusest, tundma kutsealaga seotud õigusakte ning töökeskkonna ohutust. Olulised on arvutikasutamise oskus ja eesti keele valdamine.

Kutseoskusnõuded toiduainete töötlejatele ja operaatoritele on kinnitatud järgmistes kutsestandardites:

 • Piimatöötleja I, II 
  I kutsetaseme taotlemisel on nõutav kutsealane koolitus kutseõppeasutuses või ettevõttes ja 2-aastane praktiline töökogemus. II kutsetaseme taotlemisel on nõutav piimatöötleja I kutsetaseme teadmised ja oskused ning 1-aastane praktiline töökogemus.
 • Lihunik II
  Kutse taotlemisel on soovitav haridustase põhiharidus ning kutsealane töökogemus.
 • Lihatoodete valmistaja II
  Kutse taotlemisel on soovitav haridustase põhiharidus ning kutsealane töökogemus.
 • Värske liha käsitleja II 
  Kutse taotlemisel on soovitav haridustase põhiharidus ning kutsealane töökogemus.
 • Konservide steriliseerija III 
  Kutse taotlemisel on nõutav:
  § põhiharidus ja erialane koolitus või
  § keskharidus ja erialane täiendkoolitus või
  § kutsekeskharidus toiduainete töötlemise alal
  § vajalik eriväljaõpe töökohal ning praktilise töö kogemus vähemalt 2 aastat.
 • Aedviljatöötleja I, II 
  I kutsetaseme taotlemisel on nõutav põhiharidus ja kutsealane koolitus. II kutsetaseme taotlemisel on nõutav põhiharidus ning kutsealane koolitus ja 1-aastane erialane töökogemus.
 • Jookide valmistaja II, III 
  II kutsetaseme taotlemisel on nõutav keskharidus. III kutsetaseme taotlemisel on nõutav keskharidus ja vähemalt 2-aastane töökogemus.
 • Kalatöötleja I, II
  I kutsetaseme taotlemisel on nõutav soovitavalt põhiharidus, kutsealane koolitus ja vähemalt 4 kuud erialast töökogemust. II kutsetaseme taotlemisel on nõutav soovitavalt põhiharidus, kutsealane koolitus ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus.
 • Kalasuitsutaja III 
  Kutse taotlemisel on nõutav põhiharidus, soovitavalt keskharidus ja täiendkoolitus või kutsekeskharidus kalasaaduste tehnoloogia alal. Mõlemal juhul on lisaks nõutav eriväljaõpe ning praktilise töö kogemus vähemalt 1 aasta.

HARIDUS JA VÄLJAÕPE

Toiduainete töötlejana ja operaatorina töötamiseks on vajalik omada vähemalt kutsealast väljaõpet. Õppima asumiseks vajalik baasharidus on enamasti põhiharidus.

Põhihariduse baasil on võimalik õppida Tartu Kutsehariduskeskuses toiduainete töötlejaks. Õpe kestab 3 aastat. Keskhariduse baasil on võimalik õppida toiduainete tehnoloogia eriala. Õppeaeg on 2 aastat. Lõpetamisel saadakse kutsekeskharidus.

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli Õisu õppekohas saab õppida toiduainete tehnoloogia eriala spetsialiseerumisega piimatoodete-, lihatoodete-, pagaritoodete ja jookide tehnoloogiale. Täiendavalt on võimalik omandada teadmisi kalatöötlemisest. Õppeaeg põhi­hariduse baasil on 4 aastat ja keskhariduse baasil 2 aastat. Keskhariduse baasil saab õppida ka kaugõppe õppevormis, õppeaeg 2,5 aastat. Lõpetamisel saadakse kutsekeskharidus.

Toiduainete töötlejate koolitustellimus on viimastel aastatel arenenud tõusvas joones.

Vajalik on pidev enesetäiendamine. Täiendkoolitusi korraldavad põhiliselt erinevad kutse­koolid ja ülikoolid, samuti erialaliidud ja välisprojektid.

Erialaselt saab ennast täiendada, jätkates õpinguid kõrgkoolis. Toidutehnika ja tootearenduse erialal on võimalik bakalaureusekraadi omandada Tallinna Tehnikaülikoolis, kus õpe kestab 3 aastat, eeldatav haridus on keskharidus. Edasi on võimalik sama eriala õppida magistriõppes, õppeaeg 2 aastat. Liha- ja piimatehnoloogia eriala on saab õppida Eesti Maaülikoolis. Bakalaureuseõpe kestab 3 aastat, eeldatav haridus on keskharidus. Edasi on võimalik sama eriala õppida magistriõppes, õppeaeg 2 aastat.

Koolinoorel, kellele pakub huvi tulevikus töötada toiduainete töötlejana või operaatorina, tuleb üldhariduskoolis suuremat tähelepanu pöörata keemiale.

TÖÖVÄLJAVAATED

Toiduainete töötlejad ja operaatorid leiavad tööd erinevates toiduainetetööstuse ettevõtetes, kus tooreid toiduaineid töödeldakse ümber valmistoodeteks, mida müüakse toidupoodides, hulgi­müügiettevõtetes, restoranides jne. Eesti Toiduainetööstuse Liidu andmetel on Eestis 2006. aastal kokku ca 540 toiduainetöötlemisega tegelevat ettevõtet, neis töötab ca 15 000 inimest. Töötajate keskmine vanus on 45 eluaastat.

Tunnustatud toidukäitlemise ettevõtete kohta leiad infot Veterinaar- ja Toiduameti kodulehelt.

Ennast erialaselt täiendades on töötajal edaspidi võimalik ettevõttesiseselt areneda näiteks töölisest vahetuse meistriks, edasi tehnoloogiks või kvaliteedijuhiks, sealt omakorda edasi tootmis- või kvaliteedidirektoriks.

Lähitulevikus tõuseb vajadus haritud, hea ettevalmistusega spetsialistide järgi, kes suudavad töötada kaasaegsete keeruliste seadmetega. Näiteks on pakkeautomaadid tänapäeval program-meeritavad, mis eeldavad ka arvuti- ja programmeerimisalaseid oskusi.

2006. aastal vahendati Tööturuameti kaudu toiduainete töötlejatele ja operaatoritele 951 tööpakkumist. Registreeritud tööotsijatest 471 soovis leida tööd toiduainete töötlejana või operaatorina.

LÄHEDASED AMETID

Toiduainete töötlejale ja operaatorile lähedased ametid on kokk, pagar, kondiiter jms.

PALK JA MUUD SOODUSTUSED

Töötasu sõltub piirkonnast, firma suurusest ja vastutuse ning kohustuste hulgast. 2006. aastal on Eesti Toiduainetööstuse Liidu andmetel toiduainetööstuse tööliste keskmine brutopalk vahemikus 7000 - 9000 krooni. Töötasu sõltub piirkonnast ning töö sisust.

Palgatase on viimastel aastatel kasvanud. Võrreldes 2005. aastaga on toiduainetööstuse palk kasvanud 10% võrra ning 2004. aastaga võrreldes 25% võrra.

Soodustused tööandjate poolt olenevad ettevõttest.

TÄIENDAV INFO

Kutsekvalifikatsiooni omistavaks organiks on Eesti Toiduainetööstuse Liit.

Liit korraldab kutseeksameid järgnevatel kutsealadel: Piimatöötleja I, II; Piimatoodete meister III; Lihunik II; Lihatoodete valmistaja II; Värske liha käsitleja II; Konservide steriliseerija III; Aedviljatöötleja I, II; Jookide valmistaja II, III; Kalatöötleja I, II; Kalasuitsutaja III.

Postiaadress: Saku 15, 11314, Tallinn
Tel: 6484978
Fax: 6312718
E-post: info@toiduliit.ee
www.toiduliit.ee

Toidukäitlemist ja valdkonna tegevust reguleerib toiduseadus.

Kutseala hõive

TOIDUAINETE TÖÖTLEJAD JA OPERAATORID Seisuga 28.08.2003 (Statistikaameti andmed)

Puu- ja köögivilja, marjade töötlejad (ISCO 7414)

10

Puu- ja köögivilja, marjade, pähklite töötlejad (töötlemise operaatorid (ISCO 8275)

80

Liha- ja kalatöötlejad (ISCO 7411)

3070

Liha- ja kalatööstuse operaatorid (ISCO 8271)

725

Piimatöötlejad (ISCO 7413)

209

Piimatöötluse operaatorid (ISCO 8272)

339

Pagari- ja teraviljatoodete ning maiustuste operaatorid (ISCO 8274)

467

Tee-, kohvi- ja kakaotöötluse operaatorid (ISCO 8277)

8

Alkoholi ja karastusjookide operaatorid (ISCO 8278)

275

Teravilja- ja vürtsiveskite operaatorid (ISCO 8273)

197

KOKKU

5380

Tööturuameti kaudu vahendatud tööpakkumised/tööotsijad töösoovi/ tööotsijad omandatud eriala järgi kogu riigi lõikes*

Aasta

Ametinimetus

Tööpak-kumised

Tööotsijad töösoovi järgi

Tööotsijad omandatud eriala järgi

2004

Puu- ja köögivilja, marjade töötlejad (ISCO 7414)

Puu- ja köögivilja, marjade, pähklite tööt-lejad (töötlemise operaatorid (ISCO 8275)

Liha- ja kalatöötlejad (ISCO 7411)

Liha- ja kalatööst operaatorid (ISCO 8271)

Piimatöötlejad (ISCO 7413)

Piimatöötluse operaatorid (ISCO 8272)

9

11

316

142

41

13

2

18

484

203

20

6

5

36

1116

569

68

27

2005

Puu- ja köögivilja, marjade töötlejad
(ISCO 7414)

Puu- ja köögivilja, marjade, pähklite tööt-lejad (töötlemise operaatorid (ISCO 8275)

Liha- ja kalatöötlejad (ISCO 7411)

Liha- ja kalatööst operaatorid (ISCO 8271)

Piimatöötlejad (ISCO 7413)

Piimatöötluse operaatorid (ISCO 8272)

3

12

621

81

54

15

2

14

542

222

20

2

5

35

1001

508

53

24

2006

Puu- ja köögivilja, marjade töötlejad (ISCO 7414)

Puu- ja köögivilja, marjade, pähklite tööt-lejad (töötlemise operaatorid) (ISCO 8275)

Liha- ja kalatöötlejad (ISCO 7411)

Liha- ja kalatööst operaatorid (ISCO 8271)

Piimatöötlejad (ISCO 7413)

Piimatöötluse operaatorid (ISCO 8272)

0

57

661

157

68

8

3

9

325

115

17

2

4

21

682

335

49

20

* väljavõte Tööturuameti Infosüsteemist

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 8. 03. 2008. 02:35

Time: 0.1375802 s.