et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Robotexi olemus

Kool.ee-haridusportaal :: Robotexi olemus Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeRobotexi olemus,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Robotex on Baltikumi suurim robotivõistlus, mis toimub Tallinna Tehnikaülikooli koordineerimisel ning koostöös Tartu Ülikooli ja Eesti Infotehnoloogia Kolledžiga. Üritus leiab aset juba neljateistkümnendat korda. Esimene võistlus toimus aastal 2001, TTÜ aulas. Läbi aegade on võisteldud erinevatel aladel: joonejärgimises, labürindi läbimises, võrkpallis, köieronimises, toa koristamises, jalgpallis, merepäästes ja teistes ülesannetes. Võistlusel on olnud osalejaid mitmetest gümnaasiumidest ja ülikoolidest, ettevõtetest ning ka välismaalt. Alates aastast 2008 toimub üritus TTÜ Spordihoones, kus on tagatud üritusele suurem pind ja paremad tingimused. Sellega seoses leiavad Robotexil aset erinevad väljapanekud, näitused ja noortele suunatud töötoad. Alates 2010. aastast on võistlus kahepäevane, millest esimene on pühendatud robootika järelkasvule ehk toimuvad võistlused lihtsamatel aladel ja teine päev keskendub seevastu kogenud robotiehitajatele, mis nõuab ehitajatelt kõrgemat tehnilist taset ja teadmisi. Robotexi raames on neljal viimasel korral toimunud ka tehnoloogianäitus.

Robotexi visioon

Äratada lastes ja noortes huvi tehnikaerialade ja teaduse vastu ning olla number üks teerajaja insenerierialadele õppima minemisel.

Robotexi missioon

Pakkuda kvaliteetseimat tehnoloogiaalast kogupereüritust Eestis ning jõuda aastaks 2020 Euroopa suurimaks robotitevaheliseks võistluseks.

Robotexi strateegilised eesmärgid

 • Noortes huvi tekitamine tehnikaerialade ja robootika vastu.
 • Ürituse rahvusvahelisemaks muutmine.
 • Robootika (mehaanika, infotehnoloogia, mehhatroonika, tootedisaini) arengu järjepideva kasvu tagamine.
 • Eesti innovaatilise ning konkurentsivõimelise teaduspõhise arengutegevuse kajastamine välismaailmas.
 • Tehnikast huvituvate inimeste ning tulevaste inseneride lähendamine ettevõtetele.
   

Robotexi sihtgrupid ja kaasamine

Sihtgruppide kaardistamisel on iga-aastaselt üha rohkem rõhku pandud noorematele, kuna väärtushinnangute kujundamine on oluline juba varajases eas. Viimaste saavutamine kannab endas reaalteaduste ja insenerierialade propageerimise ning noortes nimetatud valdkondade vastu huvi tekitamise eesmärki, mis on tänases majandussituatsioonis Eesti jaoks äärmiselt olulise tähtsusega nii kestliku majanduskasvu kui rahvusvahelise konkurentsivõime kindlustamisel.

 • Kooliõpilased – üks peamisi sihtgruppe, kelle kaasamine LTT erialadel õppimiseks peab saama alguse juba varajases nooruses.
 • Tehnikatudengid – Robotexi tähtis sihtgrupp, kellele pakutakse võistluste kaudu reaalseid väljundeid oma teadmiste rakendamiseks.
 • Muu tudengkond – kaasatakse antud projekti eesmärgiga populariseerida ja tutvustada teaduse- ning tehnoloogiaalaseid saavutusi kõikide noorte seas.
 • Ettevõtjad – Robotex on koht ettevõtetele, kes tahavad saada Eestis suuremat kõlapinda ning tutvustada ennast laiemale tehnikast huvituvale publikule. Kindlasti lähendame omavahel ka ettevõtja ja tudengi, mille kaudu võivad tekkida uued töö- ja praktikakohad.
 • Teadusasutused – Robotex teeb koostööd erialaseltsidega ning -asutustega, et tagada teadussaavutuste ning -projektide populariseerimise kaudu jätkusuutlik teadlas- ja tudengkond.
 • Tehnikahuvilised – Robotexile on oodatud kõik tehnikahuvilised mistahes vanuses, et saavutada suurem kõlapind ning tutvustada tehnoloogiamaastikul toimuvat kõigile, keda antud teema huvitab.
   

Robotexi vajalikkus

Robotex on eelkõige noortele suunatud tehnikateaduseid populariseeriv iga-aastane üritus, mille peamiseks eesmärgiks on tõsta noorte huvi tehnoloogiahariduse vastu. Selle tulemusena tekiks jätkusuutlik hulk edukaid interdistsiplinaarseid (mehaanika, infotehnoloogia, elektroonika, tootedisain) insenere ja erialaspetsialiste, kes orienteeruksid mehhatroonika valdkonnas ja omaksid kogemusi meeskonnatöös nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. See on üks meede, mis kindlustab Eesti konkurentsivõime teaduspõhises arendustegevuses ning tootmises laiemalt.

Oluline on koostöö suurendamine tudengiteadusklubide ning ettevõtete vahel, mis on ühtlasi kasulik mõlemale. Tudengil/inseneril on võimalus otsida sobiv ettevõte, kelle kaudu saada finantseeringut või toetust erinevate komponentide soetamiseks robotiehituseks. Samuti on firmadel võimalus end reklaamida ning leida oma toodetele/teenustele katsetajaid.

Robotex on vajalik robootika arenguks Eestis. Kodumaal tegutsevate robotiklubide arengu kiirendamiseks on vaja reaalset väljundit, kus saab katsetada erinevaid insenerlahenduslikke meetodeid. Samuti soodustab antud üritus koostööd ülikoolide vahel.

Tutvustav materjal

 

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 31. 10. 2014. 09:51

Time: 0.0517321 s.