et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Õppepuhkus

Kool.ee-haridusportaal :: Õppepuhkus Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeÕppepuhkus,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Õppepuhkus

Töötajal, kes omandanab haridust, on õigus õppepuhkusele. Tegemist ei ole tasuta puhkusega ja töötajal on õigus saada seaduses sätestatud puhkusetasu õppepuhkuse aja eest.

Täiskasvanute koolituse seaduse § 8 lg 3 ja 4 kohaselt tasustatavat puhkust on töötajal õigus saada juhul, kui ta osaleb taseme- või tööalasel koolitusel. Tasemekoolitus võimaldab omandada põhiharidust, üldkeskharidust, kutseõpet, kutsekeskharidusõpet või kõrgharidust osakoormusega või eksternina.Tööalane koolitus võimaldab kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste täiendamist, amuti ümberõpet kas töökohas või koolitusasutuses.

Selleks, et õppepuhkust saada on vaja esitada tööandjale avaldus ja koolitusasutuse teatis. Tööandjal ei ole õigust keelduda puhkuse andmisest ega anda puhkust muul ajal (v.a. kui 10% töötajatest on samaaegselt õppepuhkusel). Seega, kui töötaja soovib jääda õppepuhkusele 5. märtsil ja puhata kuni 25. märtsini siis tööandja peab töötajale puhkuse antud ajavahemikus ka andma.

Õppepuhkust on võimalik saada kalendriaasta jooksul kuni 30 kalendripäeva ja täiendavalt tasemekoolituse lõpetamiseks on ette nähtud 15 kalendripäeva.

Õppepuhkus tasustatakse järgmiselt:

  1. tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale keskmist töötasu 20 kalendripäeva;

  2. Tasemekoolituse lõpetamisega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale töötasu alammäära (miinimumpalk) suurust puhkusetasu 15 päeva eest.

Seega õppepuhkuse 30 kalendripäevast tasustatakse ainult 20 kalendripäeva ja ülejäänud 10 päeva jäävad tasustamata.

Kristin Kraft
E-Nõustaja OÜ

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 17. 02. 2011. 12:06

Time: 0.0605311 s.