et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Ühistegevus vajab häid ja ausaid inimesi

Kool.ee-haridusportaal :: Ühistegevus vajab häid ja ausaid inimesi Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeÜhistegevus vajab häid ja ausaid inimesi,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Avalehele  Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Raha kool

Ühistegevusest. “Ühenduses on jõud” ] [ Raha tähtsus. Raha ringkäik majapidamises – sissetulek, väljaminek ja kokkuhoid. Milleks õpime? ] [ Ühistegevus vajab häid ja ausaid inimesi ] [ Tootja. Tarvitaja. Kauba ja raha liikumise suund. Vaheltkaupleja. Eksportöör. Importöör ] [ Õpilaskooperatiiv ] [ Õpilaskooperatiiv (järg) ]
[ Õpilaskooperatiiv (teine järg) ] [ Ühispankade tekkimine ja areng ] [ Vara ja elu kindlustus vastastikuse omaabi korraldusel ]

Ühistegevus vajab häid ja ausaid inimesi

Missuguse rahvasuus tunnustatud tõe leidsime eel­misel vestlusel?

Ühenduses on jõud”, ehk — „ühendus teeb tuge­vaks”.

Mõte mõlemais on üks ja sama, ainult sõnastus kum­maski lauses on veidi erinev. Sellele tõele, ehk põhi­mõttele on üles ehitatud ühistegevus.

Korda, mis me kirjutasime ja lubasime meeles pi­dada, — mis on ühistegevus!

Me tähendasime lõpul, et ühistegevus vajab kindlaid eeltingimusi. Ühega neist lubasime tutvuda tänasel vest­lusel. Teeme seda. Eelmisel vestlusel oli meil jutt lumepalli veeretamisest. Täna võtame näitlikuks aluseks mõne teise toimingu.

Millele kirjutad õppetunnis? Kriidiga.

Kirjutan tahvlile.

Millel istute tunnis õppides või kirjutades?

Istume pinkidel.

Tahvel ja pingid kuuluvad klassimööbli hulka. Täna on vaja klassimööbel tolmutada ja puhastada. Selleks tuleb ta välja kända õue.

Jutusta, kuidas sa tuled toime selle ülesandega!

Ma kutsun teised õpilased endale appi ja ühiselt kanname mööbli välja.

Oletame, et see töö on sul praegu teha. Kutsu oma naaber appi! Kuidas sa seda teed?

Palun, tule mulle appi klassimööblit välja kandma!

Viisakas kutse peab olema palve. Teisiti meil üldse ei sobi talitada. Aga mõnikord oleme võinud panna tä­hele: Palud viisakalt ühte, — tuleb. Palud teist, — tuleb. Palud kolmandat, — ka tuleb. Aga mõnikord juhtub, et palud väga viisakalt, palutav on tugev ja terve, ja aega tal on, aga? …

.. . aga ta tõrgub tulemast appi.

Miks ta tõrgub?

Ta on laisk, ei viitsi tulla appi.

Kui kõik oleksid laisad, siis jääks ülesanne täitmata, sest üksinda sa ei jaksa tulla sellega toime. See töö vajab ühist jõudu. Laiskus on siis ühistegevust takistav ise­loomu omadus.

Missuguseid omadusi veel leidub inimestes, mis on takistuseks ühistegevusele?

Kadedus, jonnakus, kiuslikkus, uhkus, upsakus, ise­meelsus, vastutulematus, ükskõiksus jne.

Missugused iseloomu omadused on need kõik, kuidas saab neid nimetada ühe sõnaga?

Need kõik on halvad iseloomu omadused.

Mida öeldakse inimese kohta, kellel on sellised halvad iseloomu omadused?

Selline inimene on halb.

Missuguste inimestega ei saa siis ühiselt teotseda, ehk — missuguseid inimesi ei vaja ühistegevus?

Ühistegevus ei vaja halbu inimesi.

Kujutleme: keegi teist hakkab veeretama lumipalli. Ta kutsub oma sõbra appi, et kahekesi ühiselt veere­tada suuremat. Selle asemel et appi tulla, ta tuleb ja lööb sellegi jalaga sinu eest puruks ja läheb ise irvita­des minema. Sõber oli halb, veel rohkem — ta oli autu, kes hävitas sõbra algatatud töö. Niisuguseid inimesi ei vaja ühistegevus. Sellised inimesed ei saa ka millegagi ühiselt hakkama. Nad lähevad ennem tülli, kui asjast midagi välja tuleb.

Aga missuguseid inimesi vajab ühistegevus?

Ühistegevus vajab häid ja ausaid nimesi.

Missuguste iseloomu omaduste tõttu nimetame ini­mese heaks? Nimetage mõnda neist omadusist!

Töökus, virkus, heatahtlikkus, vastutulelikkus, sõb­ralikkus, leplikkus, lahkus, viisakus, üksmeelsus, õiglus, korralikkus, truudus jne.

Niisuguste omadustega varustatud inimene on hea ja aus, ja selliseid vajab ühistegevus. See ongi ühistege­vuse üks pea-eeltingimusi. Ainult ühenduses niisuguste inimestega on jõud, ühendus sellistega teeb tugevaks. Ainult head ja ausad inimesed koos on ka lõbusad ja elurõõmsad. Koos heade, ausate ja elurõõmsate inimes­tega võidetakse kõik raskused, peletatakse elumure ja viiakse võidule kõik hea ja õilis. Laisad on tihti tusased ja pahased põhjuseta, nende elu on kõigepealt neile en­dile kibe ja raske.

Kumba liiki tahame kuuluda, — heade või halbade inimeste liiki?

Tahame kuuluda heade liiki.

Loomulik. Keegi ei taha teisiti. Kuid, et seda olla, selleks tuleb halbu kalduvusi ohjeldada. Keegi meist pole neist vaba. Ingliks pole keegi sündinud. Kuid me peame endid alati kontrollima mõistuse abil. Niipea kui mär­kame endas ärkavat mõnda halba kalduvust, siis kohe ütleme endale: „Nii ei sobi olla, nii pole see hea ei mulle ega teistele, nii ei sobi ma töötama ühiste ülesannete kallal”. Alati valmis! Alati ühiselt paremate tulemuste poole!

Kui sellistena tahame teotseda, missuguste tegelaste nime siis väärime?

Siis väärime ühistegelaste nime.

Kes teist tahavad olla ühistegelased?

Kõik. Tubli. Kirjutame, loeme ja peame meeles tõo­tuse: Tahame olla ühistegelased.

Ühistegevusel on nüüd teie sõna ja tõotus. Ükski, kes hindab teiste austust ja lugupidamist enda vastu, ei murra oma sõna ega tõotust. Ärgem murdkem ka meie oma tõotust ühistegevusele ei siin koolis ega ka pärast. Seda sõnapidamist ei tarvitse me kahetseda kunagi. Ühistegelastena ei tarvitse me kunagi norutama ega nõutult seisma jääda raskuste ees.

Tahaksin teada, kas keegi teist on näinud kuskil leh­vimas vikerkaarevärvilist lippu? See on ühistegevuse lipp. Kõik ühistegelased austavad riigilipu kõrval oma vikerkaarevärvilist lippu.

  * * * 

Õpime lõpuks ära ka ühistegelaste laulu:

Kõik üheskoos kui mehed pühas vandes
Nüüd sõprust tõotagem, andes käed
Ja vikerkaarelippu kõrgel kandes
Siit alustagem ühist võiduteed.
Nüüd võitlema kõik üles virgume
Ja viime ühistegevuse võidule. 

Meil üksmeel annab raugemata rammu,
Meid ühendus teeb teol tugevaks.
Truu sõprus väärata ei lase sammu
Ja vendlus võidul võrsub vägevaks.
Me kätel kosutame kodumaa,
Kus ühistegevuse lipp võib lehvida. 

Oh, Taara, kõrges, kaitse püha aadet!
Me keskel sõprussidet kinnita!
Sa jaga taevast kustumata tahet
Ja oma õiglus meile anneta!
Siis pühendame võiduviljana
Suil õitsva Eesti — ühistegelaste maa.

  * * *

Allikas: eca.ee

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 8. 09. 2010. 11:16

Time: 0.0507729 s.